Gå til sidens indhold

Højesteret

20 nov 2020

Højesteret

Om opsættende virkning

Anke til landsretten blev ikke tillagt opsættende virkning efter den færøske retsplejelov

Sag 81/2020
Kendelse afsagt den 20. november 2020

Olfa Trabelsi
mod
Eyóstein Lützen

En lejer blev ved Retten på Færøerne dømt til at anerkende, at et erhvervslejemål var ophørt som følge af en manglende tilladelse. Lejeren ankede dommen til Østre Landsret dagen efter fuldbyrdelsesfristens udløb og anmodede samme dag Retten på Færøerne om opsættende virkning. Retten på Færøerne videresendte anmodningen til Østre Landsret. Landsretten afslog at tillægge anken opsættende virkning efter den færøske retsplejelovs § 480, stk. 3.

Sagen angik for Højesteret alene spørgsmålet om opsættende virkning under anken.

Lejeren havde hverken for landsretten eller Højesteret anført nogen begrundelse for, at ankestævningen først blev indgivet efter fuldbyrdelsesfristens udløb. Der var ikke i øvrigt oplyst om omstændigheder, der kunne begrunde, at anken blev tillagt opsættende virkning.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse under henvisning til princippet i den færøske retsplejelovs § 480, stk. 3.

Læs hele kendelsen i sag 81/20 (pdf)