Gå til sidens indhold

Højesteret

20 nov 2020

Højesteret

Varetægtsfængsling var ikke uproportional

Varetægtsfængsling efter en femtegangsovertrædelse af meldepligt var ikke uproportional

Kendelse afsagt den 20. november 2020

Sag 37/2020

Anklagemyndigheden
mod
U

U var sigtet for i et femtegangstilfælde at have overtrådt sin meldepligt i henhold til udlændingeloven. Ifølge forarbejderne til udlændingeloven skulle 1-2 overtrædelser i fjerdegangstilfælde straffes med fængsel i 60 dage. Efter anmodning fra anklagemyndigheden besluttede byretten at varetægtsfængsle U.

U protesterede mod varetægtsfængslingen og henviste bl.a. til, at strafniveauet for overtrædelse af meldepligt og som følge heraf varetægtsfængslingen af ham var uproportional, diskriminerende og i strid med uskyldsformodningen efter både dansk ret, danske retsprincipper og Danmarks internationale forpligtelser.

Højesteret udtalte, at der ikke var det fornødne klare grundlag for at fastslå, at det strafniveau, der anvendes ved overtrædelse af meldepligten, er i strid med danske retsprincipper eller Danmarks internationale forpligtelser. Varetægtsfængslingen af U som sket var ikke i strid med proportionalitetsprincippet, og der var ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at varetægtsfængslingen var i strid med hverken dansk ret, danske retsprincipper eller Danmarks internationale forpligtelser.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 37/2020 (pdf)