Gå til sidens indhold

Højesteret

16 dec 2020

Højesteret

Om partrederis processuelle partsevne

Et partrederi havde processuel partsevne

Sag BS-15609/2020-HJR
Kendelse afsagt den 15. december 2020

Partrederi HM 447 Elly Kynde
mod
Værftet A/S

Hovedspørgsmålet i sagen var, om en ankesag ved landsretten, hvor et partrederi, Partrederi HM 447 Elly Kynde, var indstævnt, skulle afvises, fordi partrederiet ikke havde processuel partsevne, dvs. evnen til at være part i retssager som sagsøger (appellant) eller sagsøgt (indstævnt).

Efter sølovens § 105, stk. 1, kan den bestyrende reder sagsøge i partrederiets anliggender og kan sagsøges på dettes vegne. Er der ikke valgt en bestyrende reder, kan enhver af partrederne sagsøges på rederiets vegne, jf. § 105, stk. 2.

Højesteret fandt, at lovgivningsmagten ved denne regulering har forudsat, at et partrederi har processuel partsevne. Partrederi HM 447 Elly Kynde havde således processuel partsevne ved byretssagens anlæg, og partsevnen var efter Højesterets opfattelse ikke ophørt, fordi skibet Elly Kynde efter sagens anlæg var blevet solgt til en tredjemand.

Højesteret fandt endvidere, at partrederiet måtte anses for sagsøgt og indstævnt ved den bestyrende reder, jf. sølovens § 105, stk. 1, uanset at dette ikke udtrykkeligt fremgik af partsbetegnelsen.

Herefter, og da det, som partrederiet i øvrigt havde anført, ikke kunne føre til andet resultat, stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse, hvorefter sagen ikke skulle afvises.

Læs hele kendelsen i sag BS-15609/2020-HJR (pdf)