Gå til sidens indhold

Højesteret

04 jan 2021

Højesteret

Om sagsomkostninger i entreprisesag

Sagsomkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand fastsat under hensyntagen til det samlede vundne beløb

Sag BS-25701/2020-HJR

Dom afsagt den 23. december 2020

Multi Montage Stoholm A/S
mod
Dan-Con Elementmontage ApS

I en entreprisesag fastsatte landsretten skønsmæssigt Multi Montage Stoholm A/S’ erstatningskrav mod Dan-Con Elementmontage ApS til 900.000 kr. og dømte Dan-Con Elementmontage til at betale 306.310 kr. til Multi Montage Stoholm. Samtidig frifandt landsretten Multi Montage Stoholm for Dan-Con Elementmontages betalingskrav på 742.668,75 kr., som vedrørte en række fakturaer, hvoraf kun én faktura på 148.968,75 kr. var bestridt. Landsretten tilkendte herefter Multi Montage Stoholm 100.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand for både byret og landsret.

Højesteret udtalte, at sagsomkostninger til dækning af advokatbistand måtte fastsættes under hensyntagen til, at det vundne beløb udgjorde i alt 1.048.968,75 kr. Højesteret fandt på den baggrund, at disse sagsomkostninger for byret og landsret passende kunne fastsættes til 150.000 kr.

Højesteret ændrede landsrettens omkostningsafgørelse i overensstemmelse hermed.

Læs hele dommen i sag BS-25701/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i samme sag (pdf)

Læs byrettens afgørelse i samme sag (pdf)