Gå til sidens indhold

Højesteret

16 dec 2020

Højesteret

Opskrivning af grundfondsbevisers værdi havde ikke hjemmel

Boligselskabet Vibevængets beslutning om opskrivning af grundfondsbeviser havde ikke hjemmel i Vibevængets vedtægt

Sag 70/2019
Dom afsagt den 16. december 2020

Boligselskabet Vibevænget
mod
KAB s.m.b.a.

Boligselskabet Vibevænget vedtog på en ekstraordinær generalforsamling i 2017 at opskrive værdien af de grundfondsbeviser, som er tilknyttet en bolig i Vibevænget, så f.eks. et grundfondsbevis med en værdi på 832 kr. blev opskrevet til en værdi på 619.840 kr. KAB, som i vedtægten er tillagt godkendelseskompetence ved vedtægtsændringer og en række andre beslutninger, afviste at godkende opskrivningen.

Højesteret fandt, at spørgsmålet om hjemmel til den foretagne opskrivning måtte afgøres efter en fortolkning af Vibevængets vedtægt. Bl.a. på baggrund af formålsbestemmelsen og en række andre bestemmelser i vedtægten fandt Højesteret ikke, at der i Vibevængets vedtægt var hjemmel til, at Vibevænget kunne beslutte en opskrivning af grundfondsbeviserne
som sket.

Beslutningen om opskrivning var således ikke gyldigt vedtaget.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag 70/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 70/2019 (pdf)