Gå til sidens indhold

Højesteret

04 feb 2020

Højesteret

Erstatningsansvar for skade ved arbejdsulykke

Grenaa Lossekompagni ApS var erstatningsansvarlig for den skade, som A pådrog sig ved arbejdsulykke

Sag BS-27240/2019
Dom afsagt den 4. februar 2020

Grenaa Lossekompagni ApS
mod
A

A kom den 4. august 2014 til skade på en havn, hvor han var ansat af Grenaa Lossekompagni som pumpemand. Tilskadekomsten skete, da han hoppede ned i lastrummet på en fiskekutter for at komme to fiskere til undsætning. Han pådrog sig herved en hjerneskade som følge af svovlbrinte og ammoniak fra fisk i lastrummet, og de to fiskere døde. Spørgsmålet var, om Grenaa Lossekompagni pådrog sig erstatningsansvar i forbindelse med As tilskadekomst.

Højesteret anførte, at A udførte sit arbejde på kajen, hvor pumpen stod, og ikke på kutterne. Han indgik imidlertid i en arbejdsproces sammen med fiskerne på den enkelte kutter, idet arbejdsprocessen indebar, at slangen fra den pumpe, som han betjente, under losningen var ført over på kutteren og ned i kutterens lastrum. Højesteret fandt derfor, at As arbejdsopgaver havde en så nær sammenhæng med den del af losningsarbejdet, der blev udført ombord på kutterne, at det var påregneligt, at der kunne opstå en situation, hvor der var anledning for ham til at gå ombord på den kutter, hvorfra der blev losset fisk.

Højesteret anførte endvidere, at Grenaa Lossekompagni også udfører opgaver med lastoptagning fra lastrum, hvor selskabets medarbejdere under arbejdets udførelse befinder sig i lastrummet, og selskabet er fuldt ud bekendt med risikoen for bl.a. forgiftning med svovlbrinte og kvælning som følge af iltmangel, der kunne være forbundet med at gå ned i et lastrum på en fiskekutter.

På den anførte baggrund fandt Højesteret, at Grenaa Lossekompagni burde have oplyst A, der ikke havde noget forudgående kendskab til fiskeri og havnearbejde, om den meget betydelige fare, der kan være ved at gå ned i lastrummet på en kutter, og have instrueret ham om ikke at gøre det. Da A ikke var givet sådan information og instruktion, tiltrådte Højesteret, at virksomheden havde pådraget sig erstatningsansvar for den skade, der blev tilføjet ham ved arbejdsulykken den 4. august 2014.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-27240/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-27240/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-27240/2019 (pdf)