Gå til sidens indhold

Højesteret

12 feb 2020

Højesteret

Om krav på efterbetaling af leje var bortfaldet på grund af forældelse...

Udlejers krav på efterbetaling af ikke betalt leje var i vidt omfang bortfaldet på grund af forældelse og passivitet

Sag BS-32625/2019-HJR
Dom afsagt den 12. februar 2020

Brdr. Jardorf Ejendomme I A/S
mod
Advodan Lyngby Advokataktieselskab

Hovedspørgsmålet i sagen var, i hvilket omfang udlejer Brdr. Jardorf Ejendomme I A/S’ krav på efterbetaling af ikke betalt leje var bortfaldet ved forældelse eller passivitet. Det var i den forbindelse et spørgsmål, hvilken betydning det havde, at Advodan Lyngby Advokataktieselskab den 5. maj 2017 havde betalt efterbetalingskravet under protest.

Brdr. Jardorf Ejendommes efterbetalingskrav angik manglende betaling af lejeforhøjelse i henhold til et retsforlig og manglende betaling af lejeforhøjelse med 2,5 % årligt i henhold til lejekontraktens reguleringsbestemmelse. Den manglende betaling af lejeforhøjelse i henhold til retsforliget vedrørte en aftalt rate, som Advodan Lyngby skulle betale i 2012 og de følgende år.

Højesteret fastslog, at alle dele af Brdr. Jardorf Ejendommes krav på efterbetaling af leje var omfattet af den almindelige 3-årige forældelsesfrist i forældelsesloven, og at den del af efterbetalingskravet, der vedrørte lejebetalinger, som lå mere end tre år forud for opfyldelsen af kravet den 5. maj 2017, var forældet. Højesteret fastslog endvidere, at den del af Brdr. Jardorf Ejendommes efterbetalingskrav, som var støttet på lejekontraktens klausul om en årlig regulering på 2,5 %, og som ikke var forældet, var fortabt ved passivitet.

Højesteret foretog en mindre korrektion af Brdr. Jardorf Ejendommes krav på rente af efterbetaling af leje.

Højesterets afgørelse er i realiteten en stadfæstelse af landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-32625/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-32625/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-32625/2019 (pdf)