Gå til sidens indhold

Højesteret

07 feb 2020

Højesteret

Om valuars erstatningsansvar over for andelsboligsælgere

Sælgere af en andelslejlighed havde ikke krav mod valuar for tilbagebetaling af overpris til køberne

Sag 75/2019
Dom afsagt den 7. februar 2020

ABC Bolig ApS
mod
C og D

C og D solgte i marts 2016 deres andelslejlighed til en andelsværdi på ca. 2,3 mio. kr. og købte samtidig en andelslejlighed i samme gade. Andelsværdien af den solgte andelslejlighed var fastsat på baggrund af en valuarvurdering udarbejdet af ABC Bolig ApS, som viste sig at være behæftet med en fejl, og andelsværdien var som følge heraf blevet fastsat i strid med andelsboligforeningslovens § 5. C og D blev derfor sammen med ABC Bolig dømt til at tilbagebetale 575.000 kr., som var forskellen mellem den aftalte pris og den lovlige pris, til køberne.

Sagen for Højesteret angik alene, hvem der i det indbyrdes forhold mellem sælgerne og ABC Bolig endeligt skulle afholde udgiften til at tilbagebetale overprisen til køberne.

Højesteret fandt, at det ikke udgjorde et tab, at C og D skulle tilbagebetale overprisen til køberne, idet de ikke lovligt kunne sælge til den aftalte højere pris. Deres antagelse om, at den aftalte pris var lovlig, var en skuffet forventning, som ikke i sig selv gav grundlag for et krav på erstatning eller godtgørelse.

Det var ubestridt, at C og D ikke ville have solgt deres gamle andelslejlighed, hvis de havde vidst, at den lovlige pris var 575.000 kr. lavere end antaget. De havde imidlertid ikke godtgjort eller sandsynliggjort et tab som følge af dette salg og det samtidige køb af den nye andelslejlighed.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 75/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 75/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 75/2019 (pdf)