Gå til sidens indhold

Højesteret

09 mar 2020

Højesteret

Om danske domstoles kompetence til at behandle et krav fra de britiske ...

Om danske domstoles kompetence til at behandle et krav fra de britiske skattemyndigheder

Sag 3/2019
Kendelse afsagt den 9. marts 2020

A for
1. Anpartsselskabet II af 26. juni 2013 under konkurs
2. M&B Holding ApS under konkurs
3. A under konkurs
og
B for
B under konkurs
mod
Her Majesty’s Revenue and Customs

Sagen angik for Højesteret, om danske domstole havde kompetence til at behandle et krav, som de britiske skattemyndigheder (HMRC) havde fremsat over for to personer, som boede i Danmark, og to danske selskaber.

De pågældende var ikke momspligtige i Storbritannien i den periode, som kravet angik. HMRC’s krav hvilede således ikke på en pligt til at betale moms, men var et erstatningskrav. Kravet byggede på en påstand om, at de havde deltaget i momskarruselsvig ved eksport og import af mobiltelefoner og dermed havde handlet ansvarspådragende over for HMRC, som havde lidt et tab ved at have refunderet købsmoms, uden at salgsmomsen blev betalt.

Højesteret fandt på denne baggrund, at HMRC’s krav måtte anses for et civilretligt krav. Højesteret fandt endvidere, at kravet ikke havde mistet sin civilretlige karakter ved, at HMRC havde indhentet oplysninger fra de danske skattemyndigheder i medfør af forordningen om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift mv.

I hvert fald under disse omstændigheder tiltrådte Højesteret, at danske domstole havde kompetence til at behandle kravet.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 3/2019 (pdf)