Gå til sidens indhold

Højesteret

09 mar 2020

Højesteret

Om konkursbegæring indgivet af de svenske skattemyndigheder

De svenske skattemyndigheder kunne ikke indgive konkursbegæring her i landet

Sag 100/2019
Kendelse afsagt den 9. marts 2020

Skatteverket
mod
A

Sagen angik, om de svenske skattemyndigheder (Skatteverket) kunne indgive konkursbegæring her i landet mod A. Konkursbegæringen vedrørte et krav på betaling af svensk indkomstskat, som den svenske inddrivelsesmyndighed (Kronofogden) i henhold til en overenskomst mellem de nordiske lande om bistand i skattesager havde anmodet de danske skattemyndigheder (nu Gældsstyrelsen) om at inddrive.

Skattekravet var omfattet af bistandsoverenskomsten, og Højesteret lagde til grund, at betingelserne i overenskomsten for inddrivelse af skattekravet her i landet var opfyldt.

Højesteret fastslog, at kompetencen til at indgive konkursbegæring her i landet mod A tilkom restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen), og at Skatteverket ikke havde adgang hertil, medmindre der forelå samtykke fra Gældsstyrelsen.

Da der ikke forelå samtykke fra Gældsstyrelsen til Skatteverkets indgivelse af konkursbegæring mod A, tiltrådte Højesteret, at Skatteverkets konkursbegæring var afvist.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 100/2019 (pdf)