Gå til sidens indhold

Højesteret

16 apr 2020

Højesteret

Forældelse kun afbrudt for del af fordring

Forældelse kun afbrudt for den del af fordringen, der tidligere var søgt udlæg for

Sag 146/2019
Kendelse afsagt 16. april 2020

A
mod
Jutlander Bank A/S

I oktober 2018 anmodede Jutlander Bank A/S om udlæg hos A for den fulde fordring ifølge et forlig på 216.207 kr. Der var i november 2008 anmodet om udlæg for samme fordring, men da begrænset til 43.000 kr. Sagen angik navnlig, om udlægsanmodningen i 2008 måtte anses for at have afbrudt forældelsen for hele fordringen (216.207 kr.) eller kun for det beløb, der blev anmodet om udlæg for (43.000 kr.).

Efter ordlyden af forældelseslovens § 18, stk. 1, og de hensyn, som loven bygger på, fandt Højesteret, at bestemmelsen må forstås således, at forældelse ved begrænset anmodning om udlæg som nævnt i retsplejelovens § 507, stk. 2, kun afbrydes for den del af fordringen, der anmodes om udlæg for.

Ved anmodningen om udlæg i 2008 var der derfor alene sket afbrydelse af forældelsen for så vidt angår beløbet på 43.000 kr.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 146/2019 (pdf)