Gå til sidens indhold

Højesteret

16 apr 2020

Højesteret

Forældelse kun afbrudt for del af fordring

Forældelse kun afbrudt for den del af fordringen, der tidligere var søgt udlæg for

Sag 148/2019
Kendelse afsagt 16. april 2020

Lowell Danmark A/S
mod
A

I april 2019 anmodede Lowell Danmark A/S om udlæg hos A for den fulde fordring (med tillæg af renter mv.) ifølge en låneaftale på 43.922,79 kr. Der var i februar 2012 anmodet om udlæg for samme fordring, men da begrænset til 3.000 kr. Sagen angik navnlig, om udlægsanmodningen i 2012 måtte anses for at have afbrudt forældelsen for hele fordringen (43.922,79 kr.) eller kun for det beløb, der blev anmodet om udlæg for (3.000 kr.).

Efter ordlyden af forældelseslovens § 18, stk. 1, og de hensyn, som loven bygger på, fandt Højesteret, at bestemmelsen må forstås således, at forældelse ved begrænset anmodning om udlæg som nævnt i retsplejelovens § 507, stk. 2, kun afbrydes for den del af fordringen, der anmodes om udlæg for.

Ved anmodningen om udlæg i 2012 var der derfor alene sket afbrydelse af forældelsen for så vidt angår beløbet på 3.000 kr.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 148/2019 (pdf)