Gå til sidens indhold

Højesteret

30 apr 2020

Højesteret

Om udlæg i ideel andel af andelsbolig

Skyldners halvdel af en andelsbolig ejet i sameje var ikke undtaget fra udlæg

Sag 147/2019
Kendelse afsagt den 30. april 2020

A
mod
Santander Consumer Bank filial af Santander Consumer Bank A/S Norge

Sagen angik, om der kunne foretages udlæg i As ideelle andel af en andelsbolig på ca. 125 m2, som han ejede sammen med sin samlever. De beboede boligen sammen med deres to børn. Andelskronen var oplyst til 400.000 kr., og A havde oplyst, at andelsboligen var erhvervet for 300.000 kr.

As hovedsynspunkt var, at andelsboligen var undtaget fra udlæg som følge af trangsbeneficiet, jf. retsplejelovens § 509, stk. 2.

Højesteret udtalte, at der ved vurderingen af, om andelsboligen kunne undtages fra udlæg, skulle tages udgangspunkt i et husstandsprincip, således at andelsboligens samlede værdi indgik i vurderingen efter retsplejelovens § 509, stk. 2. På denne baggrund, og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger, fastslog Højesteret, at As ideelle andel af andelsboligen ikke var undtaget fra udlæg.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 147/2019 (pdf)