Gå til sidens indhold

Højesteret

29 maj 2020

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sager om gyldigheden af en kommunal beslutning skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sagerne BS-8446/2020-HJR, BS-8447/2020-HJR, BS-8449/2020-HJR og BS-8450/2020-HJR
Kendelser afsagt den 29. maj 2020

A m.fl.
mod
Københavns Kommune

og

B
mod
Københavns Kommune

og

C og D
mod
Københavns Kommune

og

E og F
mod
Københavns Kommune

Sagerne angik gyldigheden af en beslutning truffet af Københavns Kommune den 30. marts 2017 om bl.a. suspendering af kommunens frikøbsordning og indførelse af en ny midlertidig ordning.

Københavns Byret henviste sagerne til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagerne tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret var enig i landsrettens vurdering af, at betingelserne for at henvise sagerne til landsretten ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-8446/2020 (pdf)

Læs hele kendelsen i sag BS-8447/2020 (pdf)

Læs hele kendelsen i sag BS-8449/2020 (pdf)

Læs hele kendelsen i sag BS-8450/2020 (pdf)