Gå til sidens indhold

Højesteret

28 maj 2020

Højesteret

Kærefrist

Tilladelse til kære efter kærefristens udløb

Sag BS-40221/2019-HJR
Kendelse afsagt den 28. maj 2020

A
mod
B

Sagen for Højesteret angik, om A skulle meddeles tilladelse til kære af byrettens kendelse om genoptagelse af en faderskabssag efter kærefristens udløb.

I forbindelse med fremsendelsen af byrettens kendelse til A’s advokat havde retten fejlagtigt oplyst, at fristen for appel var 4 uger. A’s advokat kærede afgørelsen til landsretten inden udløbet af denne frist.

Højesteret fandt, at der under disse omstændigheder og henset til sagens karakter undtagelsesvis skulle meddeles tilladelse til kære. Højesteret bemærkede, at tilladelse skulle meddeles, selv om A havde været repræsenteret af en advokat under sagens behandling.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-40221/2019-HJR (pdf)