Gå til sidens indhold

Højesteret

12 jun 2020

Højesteret

Afvisningsdom var alene genstand for anke

Højesteret afviste både kæresag og ankesag angående en afvisningsdom

Dom afsagt den 12. juni 2020

Sagerne 24/2020 og 30/2020

Finansiel Stabilitet
mod
A
og
X

Retten på Færøerne traf den 18. november 2019 afgørelse om at tilkende A og X sagsomkostninger i en sag, hvori A og X indtil november 2018 havde været blandt de sagsøgte.

Finansiel Stabilitet ankede omkostningsafgørelsen til Østre Landsret. Landsretten afviste anken ved dom. Begrundelsen for afvisningen var, at Retten på Færøernes afgørelse var truffet ved beslutning og ikke i domsform, og at afgørelsen således ikke var genstand for anke, men burde være appelleret ved kære.

Finansiel Stabilitet appellerede landsrettens afvisningsdom ved indgivelse af både ankestævning og kæreskrift til Højesteret.

Højesteret fastslog, at landsrettens afvisningsgrund ikke var omfattet af den færøske retsplejelovs § 369, stk. 3, og § 391, stk. 2, og at landsrettens dom derfor ikke var genstand for kære, men alene for anke. Herefter afviste Højesteret kæremålet.

Da landsrettens dom var afsagt af landsretten som 2. instans og således kun kunne ankes til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, afviste Højesteret også ankesagen.

Læs hele dommen i sagerne 24/2020 og 30/2020 (pdf)