Gå til sidens indhold

Højesteret

18 jun 2020

Højesteret

Ikke tilstrækkelig klar hjemmel til at fastholde parkeringsafgift

Der var ikke tilstrækkelig klar hjemmel til at fastholde parkeringsafgift, hvor det var dokumenteret, at der var betalt for parkering

Sagerne 106/2019 og BS-29361/2019-HJR
Kendelser afsagt den 18. juni 2020

Københavns Kommune, Center for Parkering
mod
Forenede Danske Motorejere som mandatar for A

og

Københavns Kommune, Center for Parkering
mod
Forenede Danske Motorejere som mandatar for B

Sagerne angik, om Københavns Kommune kunne fastholde en parkeringsafgift over for en bilist, som havde fejltastet sit registreringsnummer i en parkeringsautomat, og hvor parterne var enige om, at der var betalt for parkeringstiden. I den ene sag havde bilisten A tastet et tegn for lidt, og i den anden sag havde bilisten B tastet et tegn for meget.

Parterne var enige om, at A og B havde betalt for parkeringstiden for deres respektive parkeringer, og at der ikke fandtes motorkøretøjer med de fejltastede registreringsnumre. Højesteret bemærkede, at der derfor ikke var risiko for misbrug, herunder for at en anden bilist havde parkeret sit motorkøretøj i samme område og nydt godt af den betalte parkering.

Højesteret fastslog, at under disse omstændigheder gav § 6 i bekendtgørelse om parkering på offentlige veje ikke med tilstrækkelig klarhed hjemmel for Københavns Kommune til at fastholde parkeringsafgiften over for A eller B.

Landsretten var i begge sager nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 106/2019 (pdf)

Læs hele kendelsen i sag BS-29361/2019-HJR (pdf)