Gå til sidens indhold

Højesteret

22 jun 2020

Højesteret

Om erstatningsansvar for ledelsesmedlemmer i Eik Bank

Ledelsesmedlemmer i Eik Bank Danmark var ikke erstatningsansvarlige for bankens tab på to låneengagementer

Sagerne 209/2018 og 214/2018
Dom afsagt den 22. juni 2020

A
B
C
og
D
mod
Finansiel Stabilitet

og

Finansiel Stabilitet
mod
E
og
F

Sagen angik, om A, som formand for bankens bestyrelse, B og E, som medlemmer af bestyrelsen, og C, D og F, som var medlemmer af bankens direktion, havde pådraget sig erstatningsansvar over for banken for tab på to låneengagementer.

Højesteret fandt, at ledelsesmedlemmerne ikke var erstatningsansvarlige for bankens tab på de to låneengagementer.

Højesteret stadfæstede således landsrettens resultat for så vidt angik det ene låneengagement, men fandt for så vidt angik det andet låneengagement, hvor landsretten havde pålagt fire ledelsesmedlemmer at betale 28,6 mio. kr. i erstatning, at ingen af ledelsesmedlemmerne havde handlet ansvarspådragende. Højesteret kom således for så vidt angik dette låneengagement til et andet resultat end landsretten.

Læs hele dommen i sagerne 209/2018 og 214/2018 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse (forkortet udgave) i sagerne 209/2018 og 214/2018 (pdf)