Gå til sidens indhold

Højesteret

13 jul 2020

Højesteret

Retlig interesse

Der forelå ikke længere en konkret, aktuel retstvist mellem parterne, og sagen blev derfor afvist

Sag 168/2019
Kendelse afsagt den 25. juni 2020

Finanstilsynet
mod
Patrona Underwriting Limited

I forbindelse med Finanstilsynets indgivelse af konkursbegæring mod Qudos Insurance A/S anmodede Patrona Underwriting Limited Sø- og Handelsrettens skifteret om aktindsigt i konkursbegæringen med tilhørende bilag. Finanstilsynet protesterede mod udlevering. Skifteretten afviste anmodningen ved kendelse af 25. marts 2019.

Ved kendelse af 23. august 2019 ændrede Østre Landsret skifterettens afgørelse og meddelte tilladelse til aktindsigt. Patrona anmodede på den baggrund skifteretten om udlevering af dokumenterne. Den 30. august 2019 modtog Patrona konkursbegæringen med bilag.

Højesteret fandt på den baggrund, at der ikke længere var en konkret, aktuel retstvist mellem parterne og afviste derfor sagen.

Læs hele kendelsen i sag 168/2019 (pdf)