Gå til sidens indhold

Højesteret

23 jun 2020

Højesteret

Urigtig oplysning om boligareal udgjorde en mangel

Købere havde krav på forholdsmæssigt afslag som følge af urigtig oplysning om boligareal

Sag BS-47215/2019-HJR

Dom afsagt den 23. juni 2020

A
mod
B og C

I 2016 solgte A sin faste ejendom til B og C for 2 mio. kr. I salgsopstillingen, som var en del af aftalen, var det anført, at ejendommens boligareal udgjorde i alt 148 m2, og at andre bygninger (en garage) udgjorde 24 m2. B og C havde inden købsaftalens indgåelse modtaget en tilstandsrapport for ejendommen, hvori det var oplyst, at beboelsen (bygning A) udgjorde 148 m2, at en garage (bygning B) udgjorde 24 m2, og at et drivhus (bygning C), som sigtede til en udestue, udgjorde 18 m2.

Sagen angik, om B og C kunne kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen med henvisning til, at A efter deres opfattelse havde afgivet urigtige oplysninger om ejendommens boligareal.

Højesteret lagde til grund, at såvel sælgerens ejendomsmægler som køberne gik ud fra, at oplysningen i salgsopstillingen om, at boligarealet udgjorde 148 m2, sigtede til grundhusets boligareal, og at udestuen ikke indgik i boligarealet. Højesteret fandt, at da grundhusets boligareal efter oplyste var på 128 m2, indeholdt salgsopstillingen en urigtig oplysning. Højesteret fandt endvidere, at der var tale om en ikke uvæsentlig arealafvigelse, og at boligarealets størrelse normalt har stor betydning ved prisfastsættelsen af en familiebolig. Højesteret fandt på denne baggrund, at den urigtige oplysning om ejendommens boligareal udgjorde en mangel.

Højesteret fandt endvidere, at B og C ikke med henvisning til en ansvarsfraskrivelsesbestemmelse i købsaftalen eller til regler om købers eller købers advokats undersøgelsespligt mv. i forbindelse med en ejendomshandel var afskåret fra at kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Skønsmanden havde vurderet, at ejendommens værdi med et boligareal på 128 m2 kunne ansættes til 1.850.000 kr., og at udestuen ikke repræsenterede nogen værdi. Under hensyn hertil, og da købesummen for ejendommen var 2 mio. kr., tiltrådte Højesteret, at værdiforringelsen var fastsat til 150.000 kr.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-47215/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-47215/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-47215/2019 (pdf)