Gå til sidens indhold

Højesteret

08 jul 2020

Højesteret

Kærefrist

Tilladelse til kære efter kærefristens udløb

Sag BS-22539/2020-HJR
Kendelse afsagt den 8. juli 2020

A
mod
Skatteministeriet

Sagen for Højesteret angik, om A’s anke til landsretten af byrettens dom skulle tillades admitteret som et kæremål, selvom kærefristen var overskredet.

I forbindelse med fremsendelsen af byrettens dom til A havde retten fejlagtigt oplyst, at fristen for appel var 4 uger. Kæremålet blev modtaget i landsretten inden udløbet af denne frist.

Højesteret fandt, at der under disse omstændigheder undtagelsesvis skulle meddeles tilladelse til kære.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-22539/2020-HJR (pdf)