Gå til sidens indhold

Højesteret

13 aug 2020

Højesteret

Frihedsberøvelse med henblik på udvisning var lovlig

Betingelserne for frihedsberøvelse med henblik på udvisning var opfyldt trods hjemrejsebillet

Sag 1/2020
Kendelse afsagt den 13. august 2020

Anklagemyndigheden
mod
U

U, der er statsborger i Montenegro, indrejste i Danmark den 12. august 2019. Den 14. august 2019 blev han anholdt og erkendte, at han den 13. august 2019 havde begået butikstyveri. Afhøringen blev afsluttet den 14. august 2019 kl. 19.20, hvor han vedtog et bødeforlæg på 2.500 kr. for tyveriet. Efter afhøringen blev han frihedsberøvet for at sikre muligheden for udvisning. Politiet forelagde spørgsmålet om udvisning for Udlændingestyrelsen, der den 15. august 2019 traf afgørelse om, at han blev udvist med indrejseforbud i 2 år. Den 16. august 2019 blev han fremstillet i Københavns Byret, hvor han forklarede bl.a., at han var i besiddelse af en billet til fly ud af Danmark med afrejse den 14. august 2019 kl. 21.

Højesteret tiltrådte, at betingelserne for at udvise U på det foreliggende grundlag var opfyldt, og at udvisningen var proportional. Højesteret fandt, at U på tidspunktet for byrettens afgørelse ikke var i besiddelse af en gyldig hjemrejsebillet, og at han ikke rådede over logi i Danmark. Det kunne ikke bebrejdes politiet, at politiets sagsbehandling ikke var afsluttet, så U kunne være påset udrejst med fly på det planlagte hjemrejsetidspunkt, der var samme dag som anholdelsen. Betingelserne for frihedsberøvelsen af U med henblik på udvisning var således opfyldt.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 1/2020 (pdf)