Gå til sidens indhold

Højesteret

31 aug 2020

Højesteret

Ophævelse og hjemvisning til landsretten

Dom for mandatsvig ophævet og hjemvist på grund af landsrettens manglende høring af parterne

Sag 170/2019 og 171/2019
Dom afsagt den 31. august 2020

Anklagemyndigheden
mod
T1
og
T2

T1 og T2 var for byretten tiltalt for bestikkelse og underslæb. I de for Højesteret relevante forhold havde byretten frifundet T1 og fundet T2 skyldig i bestikkelse og underslæb.

For landsretten blev begge de tiltalte frifundet for bestikkelse og fundet skyldige i henholdsvis mandatsvig og medvirken til mandatsvig. Anklagemyndigheden havde ikke nedlagt påstand om mandatsvig. Parterne fik ikke adgang til at udtale sig om muligheden for denne ændring i forhold til tiltalen.

Højesteret fandt, at der på grund af den manglende høring af parterne ikke var sikkerhed for, at de tiltalte havde haft anledning til at forsvare sig på alle relevante punkter. Der kunne derfor ikke bortses fra, at høring af parterne kunne have medført, at sagen fik et andet udfald.

Højesteret ophævede herefter landsrettens dom for så vidt angår domfældelsen for mandatsvig og medvirken til mandatsvig i de relevante forhold samt bestemmelsen om, at de tiltalte skulle betale erstatning, og Højesteret hjemviste sagen til fornyet behandling i landsretten.

Læs hele dommen i sag 170/2019 og 171/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 170/2019 og 171/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 170/2019 og 171/2019 (pdf)