Gå til sidens indhold

Højesteret

03 sep 2020

Højesteret

Ændring af forsikringstagers ”nærmeste pårørende”

Ændring af forsikringstagers ”nærmeste pårørende” kunne ikke ske ved passiv accept

Sag BS-49362/2019-HJR
Dom afsagt den 3. september 2020

A
mod
Boet efter B ved C og D

En forsikringstager, F, tegnede i 2001 to livsforsikringer, som ville blive udbetalt til hans nærmeste pårørende, hvis han døde, før han fyldte 60 år. Ifølge forsikringsbetingelserne var nærmeste pårørende F’s ægtefælle, livsarvinger eller øvrige arvinger. I 2011 meddelte forsikringsselskabet i et brev til F, at selskabet ændrede definitionen af nærmeste pårørende, så nærmeste pårørende var F’s samlever, hvis F ikke efterlod sig en ægtefælle. Selskabet anførte, at F accepterede ændringen, hvis han fortsatte med at betale til forsikringerne, hvilket F gjorde indtil sin død i 2016. Efter F’s død opstod der uenighed mellem F’s datter, A, og B, som F boede sammen med ved sin død, om, hvem der skulle have forsikringssummerne udbetalt.

Sagen angik i første række, om forsikringsselskabet ved ”passiv accept” kunne ændre definitionen af nærmeste pårørende.

Højesteret fandt, at ændring af, hvem der skal anses som en forsikringstagers nærmeste pårørende, må forudsætte en aktiv tilkendegivelse og derfor ikke kan ske ved passiv accept. Da F ikke aktivt havde accepteret den ændring af definitionen af nærmeste pårørende, som forsikringsselskabet foretog i 2011, var der ikke gyldigt sket ændring af den begunstigelsesindsættelse, som F foretog, da han tegnede forsikringen i 2001. Forsikringssummerne skulle derfor udbetales til A, der som F’s eneste livsarving var hans nærmeste pårørende.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-49362/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens dom i sag BS-49362/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-49362/2019-HJR (pdf)