Gå til sidens indhold

Højesteret

28 sep 2020

Højesteret

Afvist familieretssag hjemvist til landsretten

Landsretten burde ikke have afvist familieretssag, da faderen, som havde anket, udeblev

Sag BS-54409/2019-HJR
Dom afsagt den 28. september 2020

F
mod
M


Landsretten burde ikke have afvist familieretssag, da faderen, som havde anket, udeblev

F havde anket byrettens afgørelse om forældremyndighed til landsretten. Hovedforhandlingen for landsretten skulle foregå ved landsrettens hovedtingsted. F var dog i stedet mødt op ved landsrettens bitingsted. I samarbejde med bitingstedet og F’s advokat, som var mødt ved hovedtingstedet, blev det arrangeret, at F kunne deltage i hovedforhandlingen via videolink.

Landsretten besluttede at afvise sagen med henvisning til, at F var udeblevet fra hovedforhandlingen uden lovligt forfald.

Højesteret udtalte, at landsretten under de foreliggende omstændigheder ikke burde havde afvist sagen.

Landsrettens dom blev derfor ophævet, og sagen hjemvist til landsretten.

Læs hele dommen i sag BS-54409/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-54409/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-54409/2019-HJR (pdf)