Gå til sidens indhold

Højesteret

01 sep 2020

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om materiel retskraft kunne ikke ankes til Højesteret

Kendelse afsagt den 1. september 2020

Sag 35/2020

Energi Danmark A/S m.fl.
mod
Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S

Sagen angår navnlig, om Vestre Landsrets dom af 24. maj 2018 i en sag mellem indstævnte og Konkurrencerådet, hvorefter konkurrencemyndighedernes afgørelser om indstævntes overtrædelse af konkurrencereglerne blev ophævet, har materiel retskraft for de 1.054 appellanter i en erstatningssag mod indstævnte. Spørgsmålet er navnlig, om materiel retskraft følger af, at to af appellanterne var indtrådt som biintervenienter til støtte for Konkurrencerådet eller af en eventuel proceserklæring.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag 35/2020 (pdf)