Gå til sidens indhold

Højesteret

03 sep 2020

Højesteret

Om aftale om modregning var ugyldig

Aftale om modregning var ikke i strid med lov og ærbarhed som følge af manglende fakturering

Sag BS-47180/2019-HJR
Dom afsagt den 3. september 2020

A
mod
X ApS under konkurs

Sagen angik, om konkursboet efter X ApS (tidligere Y ApS) kunne gøre krav i henhold til et gældsbrev på 100.000 kr. gældende over for A. Hovedspørgsmålet i sagen var, om gælden kunne anses for indfriet ved modregning med et krav, som A havde for arbejde udført af ham for Y ApS’ datterselskab, Z ApS, eller om modregningen var ugyldig efter Danske Lov 5-1-2 om aftaler i strid med lov og ærbarhed.

Højesteret fandt, at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at B (som var direktør i Z ApS, og som tillige var eneejer og direktør i Y ApS) og A i september 2015 havde aftalt, at A’s krav for betaling for arbejdet for Z ApS skulle modregnes i hans gæld til Y ApS, og at denne modregning blev gennemført i maj 2016. Det måtte endvidere lægges til grund, at det var meningen, at der senere skulle ske fakturering af hele A’s krav.

Højesteret fandt under disse omstændigheder ikke grundlag for at fastslå, at B og A havde til hensigt at unddrage moms og skat. Aftalen om modregning var derfor ikke ugyldig i medfør af Danske Lov 5-1-2. Det forhold, at B og A i strid med momslovgivningen aftalte at udskyde faktureringen, kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-47180/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens dom i sag BS-47180/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-47180/2019-HJR (pdf)