Gå til sidens indhold

Højesteret

18 jan 2021

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om gyldigheden af kundeklausuler kunne ikke ankes til Højesteret

Sag BS-28086/2020-HJR

Kendelse afsagt den 15. januar 2021

Finansforbundet som mandatar for Assurandørforeningen i Topdanmark
mod
Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Topdanmark Forsikring A/S

 

Sagen angår gyldigheden af individuelle kundeklausuler aftalt mellem Topdanmark Forsikring A/S og assurandører i medfør af overenskomster for fastlønnede henholdsvis provisionslønnede assurandører.

Spørgsmålet for Højesteret var, om Sø- og Handelsrettens dom kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-28086/2020 (pdf)