Gå til sidens indhold

Højesteret

12 jan 2021

Højesteret

Forlængelse af længstetid for foranstaltning

Længstetiden for en foranstaltning blev forlænget med yderligere 2 år

Sag 89/2020

Kendelse afsagt den 11. januar 2021

Anklagemyndigheden
mod
A

Sagen angik, om længstetiden for en foranstaltning, som A var blevet idømt i 2012, og som en gang tidligere var blevet forlænget med 2 år, skulle forlænges med yderligere 2 år.

Højesteret fandt, at særlige omstændigheder begrundede, at længstetiden for foranstaltningen blev forlænget med yderligere 2 år, jf. straffelovens § 68 a, stk. 1, 3. pkt., og at proportionalitetshensyn ikke på nuværende tidspunkt kunne føre til et andet resultat.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse, således at længstetiden for foranstaltningen blev forlænget med 2 år.

Læs hele kendelsen i sag 89/2020 (pdf)