Gå til sidens indhold

Højesteret

04 okt 2021

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om fordeling af lønsum skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sag BS-26364/2021-HJR

Kendelse afsagt den 1. oktober 2021

Danske Bank A/S
mod
Skatteministeriet

 

Sagen angik, hvilken metode fællesregistreringen for Danske Bank-koncernen skulle benytte til fordeling af koncernens lønsum mellem aktiviteter, der var henholdsvis lønsumsafgiftspligtige og ikke-lønsumsafgiftspligtige, herunder om koncernen havde været berettiget til at anvende en omsætningsbaseret opgørelsesmetode, der for tidligere år var godkendt af Landsskatteretten, eller om metoden kunne tilsidesættes til fordel for en anden og skønsbaseret metode.

Efter anmodning fra Danske Bank A/S henviste byretten sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten hjemviste imidlertid sagen til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning ikke var opfyldt.

Højesteret var enig i landsrettens vurdering af, at betingelserne for at henvise sagen til landsretten ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-26364/2021 (pdf)

Læs landsretten afgørelse i sag 26364/2021 (pdf)