Gå til sidens indhold

Højesteret

08 nov 2021

Højesteret

Bæltefikseringer af mindreårig var lovlige

Der var hjemmel til bæltefiksering af mindreårig og betingelserne var opfyldt

Sag BS-43804/2020-HJR
Dom afsagt den 8. november 2021

A
mod
Region Hovedstaden

I forbindelse med sin indlæggelse til psykiatrisk behandling skulle den dengang 13-årige A den 10. oktober 2017 overføres fra en afdeling til en anden. A blev forud for overførslen voldsomt agiteret og udadreagerende, og han ville ikke frivilligt følge med trods hans mors og personalets forsøg på at motivere ham. Han skreg, tog alt tøjet af og slog ud efter personalet.

Højesteret lagde til grund, at A’s mor som forældremyndighedsindehaver havde givet et informeret samtykke til, at A kortvarigt kunne bæltefikseres med henblik på overførslen, hvis han ikke kunne overtales til at medvirke. Der var derfor under overførslen, der varede 4 minutter, ikke tale om tvangsfiksering i henhold til psykiatriloven, men om magtanvendelse. Højesteret udtalte, at der i psykiatriloven var hjemmel til en sådan magtanvendelse, og at betingelserne for at fiksere A var opfyldt under overførslen.

Efter overførslen forsøgte A at kvæle sig selv, slog ud efter personale og var i en affekttilstand, der kunne sidestilles med psykose, og fikseringen blev derfor opretholdt fra den 10. oktober 2017 kl. 13.50 til den 11. oktober 2017 kl. 09.12. A’s mor havde ikke samtykket til denne fiksering, og der var derfor tale om tvangsfiksering. Højesteret udtalte, at betingelserne for at tvangsfiksere A var opfyldt.

A var herudover som 15-årig tvangsfikseret fra den 26. januar 2019 kl. 21.30 til den 27. januar 2019 kl. 08.05. Højesteret slog fast, at betingelserne for tvangsfiksering også i dette tilfælde var opfyldt.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-43804/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-43804/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-43804/2020-HJR (pdf)