Gå til sidens indhold

Højesteret

17 nov 2021

Højesteret

EU-statsborger udvist efter spirituskørsel med promille på 3,04

Udvisning af polsk statsborger, der arbejdede i Danmark og ikke tidligere var straffet, var ikke i strid med EU-opholdsdirektivet

Sag 73/2021
Dom afsagt den 17. november 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

T, der var statsborger i Polen, var fundet skyldig i spirituskørsel ved at have ført en varebil med en promille på 3,04. Han blev i landsretten idømt en betinget fængselsstraf på 20 dage og en tillægsbøde, ligesom han blev frakendt førerretten i 3 år og udvist af Danmark med et indrejseforbud i 4 år. For Højesteret var spørgsmålet navnlig, om udvisning af T var i overensstemmelse med EU-opholdsdirektivet.

T, der var 33 år, fik beskæftigelse i Danmark i juni 2016 og registreret bopæl i november 2018. Han var ikke tidligere straffet.

Højesteret slog fast, at T’s adfærd udgjorde en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berørte en grundlæggende samfundsinteresse, og at udvisning kunne begrundes i hensynet til den offentlige orden og sikkerhed. Det gjaldt, selv om der var tale om et førstegangstilfælde af spirituskørsel, og selv om T efter sin egen forklaring ikke havde et generelt alkoholmisbrug.

Højesteret udtalte desuden, at udvisning med et indrejseforbud i 4 år ikke ville være i strid med proportionalitetsprincippet.

Betingelserne for at udvise var således opfyldt.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 73/2021 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 73/2021 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 73/2021 (pdf)