Gå til sidens indhold

Højesteret

18 nov 2021

Højesteret

Psykisk udviklingshæmmet hæftede ikke for lån

Psykisk udviklingshæmmet, som havde udleveret sine NemID-oplysninger til en ukendt person, hæftede ikke for lån

Sag 61/21

Kendelse afsagt den 17. november 2021

A
mod
Ekspres Bank A/S

A overlod efter forespørgsel herom sine NemID-oplysninger (brugernavn, adgangskode og nøglekort) til en ukendt person, han havde skrevet med på Messenger. Efterfølgende blev der af en ukendt tredjemand optaget lån hos bl.a. Ekspres Bank ved brug af A’s NemID-oplysninger. Efter de lægelige oplysninger er A udviklingshæmmet og har et mentalt niveau svarende til en 7-årig. Han er ikke under økonomisk værgemål, men han får bistand fra en kommunal hjemmevejleder.

Sagen for Højesteret angik, om A hæftede for lånet hos Ekspres Bank på aftaleretligt grundlag, eller om låneaftalen måtte anses som uforbindende for ham i medfør af værgemålslovens § 46.

Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering af, at A ved udleveringen af sine NemID-oplysninger havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han i forhold til Ekspres Bank som udgangspunkt hæftede for lånoptagelsen på aftaleretligt grundlag.

Efter værgemålslovens § 46, stk. 1, er en aftale ikke bindende, hvis det må antages, at den er indgået af en person, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring eller en lignende tilstand, manglede evnen til at handle fornuftmæssigt.

Højesteret udtalte, at A på grund af hæmmet psykisk udvikling havde været ude af stand til at forstå de økonomiske konsekvenser af at udlevere sine NemID-oplysninger til en anden og konsekvenserne af at optage lån. Låneaftalen var derfor ikke bindende for A, jf. værgemålslovens § 46.

Højesteret havde udover de lægelige oplysninger lagt vægt på, at det af den kommunale hjemmevejleder var blevet forklaret, at A har svært ved at over­skue, at alle hans penge ikke kan bruges på en gang. Hans økonomi var derfor tilrettelagt så­dan, at han ikke selv kunne overføre penge, men fik overført lommepenge hver uge på et hæ­vekort.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelse i sag 61/21 (pdf)