Gå til sidens indhold

Højesteret

12 nov 2021

Højesteret

Sagsomkostninger i afviste sager med stor sagsværdi

Ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens skønsmæssigt fastsatte sagsomkostninger i afviste sager med meget stor værdi

Sag 83/2020,
sag 84/2020,
sag 85/2020
og
sag 86/2020
Dom afsagt den 12. november 2021

Altor Fund II GP Limited,
OW Lux S.à r.l.,
Altor Equity Partners A/S,
A,
B
og
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

mod

O.W. Supply & Trading A/S under konkurs
og
O.W. Bunker & Trading A/S under konkurs

Landsretten afviste de af konkursboerne anlagte sager, og konkursboerne blev dømt til at betale sagsomkostninger til dækning af udgifter til de sagsøgtes advokatbistand. Konkursboerne havde i sagerne nedlagt påstand om, at de sagsøgte skulle betale 800 mio. kr. til dem. Formalitetsspørgsmålet om afvisning af sagerne blev udskilt til særskilt behandling og afgørelse, og landsrettens dom var derfor begrænset til en afgørelse herom. For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om sagsomkostninger for landsretten.

Højesteret bemærkede, at delforhandlingen for landsretten alene angik formalitetsspørgsmålet om afvisning, og at landsretten havde fastsat sagsomkostningerne ved et skøn i overensstemmelse med de relevante kriterier for omkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand i sager om meget store værdier, jf. retsplejelovens § 316, stk. 1, 2. pkt. Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens skøn.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens afgørelse om sagsomkostninger.

Læs hele dommen i sagerne 83-86/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sagerne 83-86/2020 (pdf)