Gå til sidens indhold

Højesteret

25 nov 2021

Højesteret

Sagsomkostninger i sager om fildeling

Fastsættelse af sagsomkostninger i sager om fildeling

Kendelser afsagt den 19. november 2021

Sag BS-49176/2020-HJR

A
mod
Copyright Management Services Ltd.

Sag BS-3934/2021-HJR

B
mod
M.I.C.M. MIRCOM International Content Management & Consulting Ltd.

Sag BS-3962/2021-HJR

C
mod
M.I.C.M. MIRCOM International Content Management & Consulting Ltd.

Sagerne angik navnlig fastsættelse af sagsomkostninger i tre tilfælde, hvor der var anlagt sag om krænkelse af ophavsretten til en film. Sagerne havde en sagsværdi på 7.500 kr. og blev hævet eller afvist som følge af Østre Landsrets afgørelse i tilsvarende sager. Byretten fastsatte sagsomkostningerne til 12.500 kr. inkl. moms i to af sagerne og 15.000 kr. inkl. moms i den tredje.

Landsretten nedsatte i alle tre sager sagsomkostningerne til 8.000 kr. inkl. moms, svarende til 1/3 af proceduretaksten. Landsretten lagde vægt på, at der var udvekslet flere processkrifter, men at der ikke havde været afholdt et forberedende retsmøde eller været berammet hovedforhandling.

Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse i henhold til grundene.

Læs hele kendelsen i sag BS-49176/2020

Læs hele kendelsen i sag BS-3934/2021

Læs hele kendelsen i sag BS-3962/2021