Gå til sidens indhold

Højesteret

25 nov 2021

Højesteret

Salær i sag om fildeling

Fastsættelse af salær i sag om fildeling

Sag BS-10505/2021-HJR

Kendelse afsagt den 19. november 2021

Advokat A kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen

Copyright Management Services Ltd.
mod
B

Advokat A var beskikket som advokat for B, der havde fri proces, i en sag om ophavsretskrænkelse. Sagen blev hævet af Copyright Management Services Ltd. på et tidspunkt, hvor der var afholdt to telefonmøder og afgivet fire processkrifter, men ikke berammet hovedforhandling i sagen. Copyright Management Services Ltd. blev pålagt at betale 8.000 kr. inkl. moms i sagsomkostninger til statskassen.

Byretten tilkendte advokat A et salær på 16.000 kr. inkl. moms, og byretten lagde herved vægt på, at sagen indeholdt væsentlige og komplekse problemstillinger. Advokat A kærede salærafgørelsen til landsretten, der ikke fandt anledning til at forhøje salæret, og derfor stadfæstede byrettens afgørelse.

Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse i henhold til grundene.

Læs hele kendelsen i sag BS-10505/2021 (pdf)