Gå til sidens indhold

Højesteret

12 jan 2022

Højesteret

Udvisning ikke ophævet

Oplysningerne om den udviste T’s PTSD udgjorde ikke sådanne væsentlige ændringer i T’s forhold, at udvisningen kunne ophæves

Sag 127/2020

Kendelse afsagt den 22. december 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

Sagen angik, om udvisningen af T skulle ophæves, fordi der forelå væsentlige ændringer i hans forhold som følge af de nu foreliggende oplysninger om hans PTSD.

Højesteret bemærkede, at udsendelse af en udlænding, der lider af en fysisk eller psykisk sygdom, til et land, hvor mulighederne for behandling af lidelsen er ringere end i medlemsstaten, efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis i helt særlige tilfælde kan rejse spørgsmål i forhold til menneskerettighedskonventionens artikel 3.

Højesteret tiltrådte med henvisning til Domstolens praksis og sagens oplysninger, at de nu foreliggende oplysninger om T’s PTSD og den medicinske behandling heraf ikke udgjorde sådanne væsentlige ændringer i hans forhold, som kunne begrunde ophævelse af udvisningen.

Højesteret stadfæstede herved landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 127/2020 (pdf)