Gå til sidens indhold

Højesteret

04 feb 2021

Højesteret

Førerretsfrakendelse i 1 år

Hashkørsel i mellemniveau inden 3 år efter kørselsforbud gav førerretsfrakendelse i 1 år

Sag 33/2020
Dom afsagt den 4. februar 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

T havde kørt hashkørsel i såkaldt mellemniveau, hvilket isoleret set ville medføre en bøde og en betinget førerretsfrakendelse. Da hashkørslen var begået inden 3 år efter et kørselsforbud, der var pålagt for to hastighedsovertrædelser, skulle han nu frakendes førerretten ubetinget.

Spørgsmålet for Højesteret var, om T skulle frakendes førerretten i 6 måneder eller i 1 år.

Højesteret udtalte, at en hashkørsel i mellemniveau efter forarbejderne til færdselsloven skal sanktioneres som spirituskørsel med en promille i intervallet 0,5-1,2, og at frakendelsestiden efter praksis fortsat er 1 år i tilfælde som det foreliggende.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 33/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 33/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 33/2020 (pdf)