Gå til sidens indhold

Højesteret

26 feb 2021

Højesteret

Ikke hæftelse eller erstatningsansvar ved misbrug af NemID

NemID-indehaver hæftede ikke på aftaleretligt grundlag og var ikke erstatningsansvarlig for samlevers misbrug af vedkommendes NemID til låneoptagelse

Sag BS-10923/2020-HJR og sag BS-10925/2020-HJR
Dom afsagt den 26. februar 2021

A
mod
Ekspres Bank A/S
og
Bank Norwegian AS

A’s samlever optog i 2016-2017 en række lån i A’s navn ved brug af hendes NemID. Sagen angik, om Ekspres Bank og Bank Norwegian på aftaleretligt eller eventuelt erstatningsretligt grundlag kunne rejse krav mod A i anledning af låneoptagelsen.

Højesteret lagde som ubestridt til grund, at A’s samlever optog lånene uden hendes viden og accept, at samleveren var kommet i besiddelse af hendes nøglekortoplysninger ved at tage nøglekortet fra hendes pung og fotografere det, at han havde fået adgang til hendes brugernavn og adgangskode via familiens fælles tablet, hvor disse oplysninger var lagret, og at han havde udfoldet betydelige bestræbelser på at skjule misbruget af hendes NemID.

Efter en samlet vurdering af hændelsesforløbet fandt Højesteret, at A ikke havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at hun i forhold til Ekspres Bank og Bank Norwegian hæftede for låneoptagelserne på aftaleretligt grundlag.

Højesteret fandt endvidere, at der ikke var oplyst omstændigheder, der kunne begrunde, at A blev pålagt erstatningsansvar over for Ekspres Bank og Bank Norwegian.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sagerne BS-10923/2020-HJR og sag BS-10925/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens dom i sagerne BS-10923/2020-HJR og sag BS-10925/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-10923/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-10925/2020-HJR (pdf)