Gå til sidens indhold

Højesteret

09 feb 2021

Højesteret

Om pensionister havde ret til fribefordring med DSB

Ordning med fribefordring med DSB for tidligere ansatte hos Banedanmark, som var gået på pension, kunne bringes til ophør med passende varsel

Dom afsagt den 9. februar 2021


Sag BS-46380/2019-HJR
Dansk Jernbaneforbund som mandatar for
A, B, C, D, E og F
mod
DSB

Sag BS-46394/2019-HJR
HK Danmark som mandatar for
G, H og I
mod
DSB

Sag BS-46401/2019-HJR
HK Danmark som mandatar for
G, H, A og I
mod
Banedanmark

Sagerne angik, om en ordning med fri togbefordring med DSB for tidligere ansatte tjenestemænd hos Banedanmark, som var gået på pension, havde kunnet bringes til ophør med et varsel på 6 måneder.

Højesteret tiltrådte, at fribefordringsordningen ikke kunne anses for at være en del af de pågældendes pensionsrettigheder, og at hverken DSB eller Banedanmark særskilt og på selvstændigt grundlag havde afgivet et uopsigeligt løfte til dem om livsvarig ret til fribefordring. Højesteret tiltrådte derfor, at det var berettiget at bringe deres ordning med fribefordring til ophør med et passende varsel på 6 måneder som sket. Der var som følge heraf ikke krav på økonomisk kompensation.

Højesteret kom således til samme resultat som landsretten.

Læs hele dommen i sag BS-46380/2019-HJR m.fl. (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-46380/2019-HJR m.fl. (pdf)