Gå til sidens indhold

Højesteret

31 mar 2021

Højesteret

60 dages fængsel for organiseret hashhandel

Besiddelse af ca. 100 gram hash med henblik på videreoverdragelse på Christiania

Sag 104/2020

Dom afsagt den 31. marts 2021


Anklagemyndigheden

mod

T

T var i landsretten fundet skyldig i bl.a. besiddelse af ca. 100 gram hash med henblik på videreoverdragelse som led i den organiserede handel på Christiania.

For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om straffastsættelse.

Højesteret fastsatte straffen til 60 dages fængsel. Der var ikke grundlag for at antage, at T havde haft en mindre væsentlig rolle i den påtænkte overdragelse, og sagens varighed på samlet ca. 2 ½ år kunne ikke begrunde formildelse. Uanset det oplyste om T’s gode personlige forhold var der ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at der ved ændringen i 2015 af straffelovens regler om samfundstjeneste ikke kan anses at være tilsigtet en udvidet brug af samfundstjeneste i sager som den foreliggende. 

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 104/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 104/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 104/2020 (pdf)