Gå til sidens indhold

Højesteret

22 mar 2021

Højesteret

Forældelse af patientskadesag

Forældelse af patientskadesag

Sag BS-16939/2020-HJR
Dom afsagt den 16. marts 2021

S
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen

Sagen angik, om Patienterstatningen ved en afgørelse af 17. juni 2009 havde anerkendt, at S havde pådraget sig en patientskade. Hvis der forelå en bindende afgørelse om anerkendelse af en patientskade, var parterne enige om, at der ikke var indtrådt forældelse for erstatningskrav som følge af skaden.

Højesteret fandt, at det i afgørelsen ikke var tilstrækkeligt klart angivet over for S, at der ikke ved afgørelsen var taget stilling til, om en manglende diagnosticering af et håndledsbrud i 2001 udgjorde en skade, der ville berettige til erstatning, hvis erstatningens størrelse var over 10.000 kr. Efter en konkret vurdering af det samlede indhold fandt Højesteret herefter, at afgørelsen måtte forstås sådan, at der var truffet bindende afgørelse om at anerkende, at der forelå en skade, der gav ret til erstatning, hvis betingelsen om, at erstatningen skal overstige 10.000 kr., var opfyldt.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-16939/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-16939/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-16939/2020-HJR (pdf)