Gå til sidens indhold

Højesteret

15 apr 2021

Højesteret

Om direktørs personlige hæftelse i forhold til to anpartsselskaber

A, der var ultimativ ejer, direktør og daglig leder af to anpartsselskaber, var erstatningsansvarlig for tab, som var påført selskabernes medkontrahent

Sag 64/2020
Dom afsagt den 15. april 2021

A
mod
Datoselskabet af 1. marts 2018 ApS

Sagen angik for Højesteret, om A hæftede personligt for betalingen af et beløb på ca. 430.000 kr. til Datoselskabet af 1. marts 2018 ApS. Beløbet vedrørte erstatning for tab, som Datoselskabet havde lidt ved, at selskaberne X ApS og Y ApS i strid med en samarbejdsaftale indgået mellem X og Datoselskabet havde oppebåret en fortjeneste på kuverter, printerpatroner og andre remedier leveret til Datoselskabet. Det fremgik således af et vilkår i samarbejdsaftalen, at afregningen for remedier, herunder kuverter, skulle ske til kostpris.

A var ultimativ ejer, direktør og daglig leder af X og Y og havde i denne egenskab truffet alle væsentlige beslutninger i disse selskaber, herunder også beslutningen om at lade selskaberne oppebære en fortjeneste i strid med samarbejdsaftalen mellem X og Datoselskabet.

Højesteret fandt, at A og hans selskaber svigagtigt havde hemmeligholdt, at de disponerede i strid med samarbejdsaftalens vilkår om afregning til kostpriser. Under de anførte omstændigheder fandt Højesteret, at A var erstatningsansvarlig for det tab, som blev påført Datoselskabet ved overtrædelsen af samarbejdsaftalens vilkår om afregning til kostpriser, jf. selskabslovens § 361, stk. 1.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 64/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 64/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 64/2020 (pdf)