Gå til sidens indhold

Højesteret

29 apr 2021

Højesteret

Retlig interesse i kære af forbud

Ansvarshavende redaktør havde fortsat retlig interesse i kære af et nedlagt forbud, selv om forbuddet ikke længere var gældende

Sag BS-35975/2020-HJR

Kendelse afsagt den 28. april 2021

Anne Engdal Stig Christensen
mod
Aarhus Kommune

I marts 2020 nedlagde Retten i Aarhus forbud mod, at TV 2 viste en dokumentarudsendelse om forholdene på et plejehjem i Aarhus Kommune. Udsendelsen indeholdt optagelser foretaget med skjult kamera på plejehjemmet. Vestre Landsret stadfæstede i juni 2020 forbuddet, og TV 2’s ansvarshavende redaktør kærede efterfølgende afgørelsen. I juli 2020 blev nogle af optagelserne lækket og vist på et andet medies hjemmeside, hvorefter forbuddet på begæring fra Aarhus Kommune blev ophævet.

Under sagens behandling for Højesteret blev spørgsmålet om, hvorvidt den ansvarshavende redaktør fortsat havde retlig interesse i kæremålet, udskilt til særskilt afgørelse.

Højesteret fandt, at den ansvarshavende redaktør fortsat havde den fornødne retlige interesse i en prøvelse af det nedlagte forbud, og kæremålet blev herefter fremmet til realitetsbehandling.

Læs hele kendelsen i sag BS-35975/2020-HJR (pdf)