Gå til sidens indhold

Højesteret

10 maj 2021

Højesteret

Kast med vand var ikke vold

Kast med begrænset mængde rent vand mod kroppen var ikke vold

Sag 14/2021
Dom afsagt den 5. maj 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

T havde kastet vand fra sin vandflaske mod to togrevisorer, som blev ramt på overkroppen.

Hovedspørgsmålet for Højesteret var, om handlingen var vold omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, eller om det var at anse som en ringeagtsytring omfattet af straffelovens § 121.

Højesteret udtalte, at det må bero på en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder, om det at kaste, sprøjte mv. vand på en person i offentlig tjeneste eller hverv indebærer et legemsangreb, der er omfattet af straffelovens § 119, stk. 1. I vurderingen må efter Højesterets opfattelse bl.a. indgå mængden af vand, som forurettede rammes af, hvor det rammer, og om der er tale om rent vand.

Efter den begrænsede mængde rent vand, der kun ramte togrevisorerne på kroppen, kunne T’s handling ikke anses for et legemsangreb omfattet af straffelovens § 119, stk. 1.

Handlingen blev henført under straffelovens § 121, som en ulovlig ringeagtsytring mod personer i offentlig tjeneste eller hverv.

Sagen omfattede to øvrige forhold med overtrædelser af straffelovens § 121, og da T havde en reststraf på 32 dages fængsel samt flere forstraffe vedrørende ligeartet kriminalitet fastsatte Højesteret straffen til 40 dages fængsel.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 14/2021 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 14/2021 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 14/2021 (pdf)