Gå til sidens indhold

Højesteret

14 jul 2021

Højesteret

Ikke vidneudelukkelse af et advokatfirmas medejer, der ikke var advokat

Reglerne om vidneudelukkelse af advokater omfattede ikke en medejer af et advokatfirma, der ikke selv var advokat

Sag BS-6234/2021-HJR

Kendelse afsagt den 14. juli 2021

A
og
B
mod
Boet efter C

Under en sag om mangler ved en ejendom, som A og B havde købt af C, ønskede boet efter C, at en juridisk rådgiver, D, som havde bistået A og B under købsprocessen, skulle afgive vidneforklaring. A og B modsatte sig, at D skulle afgive vidneforklaring, og henviste til, at D, der ikke var advokat, men var medejer af et advokatfirma, var omfattet af reglerne om vidneudelukkelse af advokater, og at hun dermed ikke mod deres ønske kunne pålægges at afgive forklaring.

Højesteret fandt, at retsplejelovens regler om vidneudelukkelse for advokater ikke fandt anvendelse for D, selv om D havde tavshedspligt på lige fod med advokater efter retsplejelovens og straffelovens regler. Højesteret lagde navnlig vægt på, at reglerne om vidneudelukkelse ikke var blevet ændret i forbindelse med, at det blev tilladt for ikke-advokater at være medejere af advokatselskaber, og at retten havde mulighed for konkret at bestemme, at D ikke skulle afgive forklaring om forhold, som hun havde tavshedspligt om. Højesteret fandt endvidere, at D ikke kunne anses for at være medhjælper til en advokat.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-6234/2021