Gå til sidens indhold

Højesteret

19 aug 2021

Højesteret

Fordeling af omkostninger ved isoleret bevisoptagelse

Skønsrekvirent pålagt at betale omkostninger ved isoleret bevisoptagelse

Sag BS-46046/2020-HJR

Kendelse afsagt den 17. august 2021

Codan Forsikring A/S som mandatar for
Advokatfirmaet Bliddal & Holmstrøm ApS
mod
Poul Bjørn Paulsen
Kenneth Søndergaard
I/S Bruun
og
Christian Andersen

Sagen angik fordelingen af omkostninger ved isoleret bevisoptagelse, jf. retsplejelovens § 343, stk. 3. Ifølge forarbejderne til bestemmelsen forudsættes det, at retten i forbindelse med omkostningsfastsættelsen bl.a. inddrager, hvilken part der har fået medhold i forhold til resultatet af bevisførelsen.

Formålet med bevisoptagelsen var at få belyst, om de indkærede (skønsrekvirenterne) havde lidt et tab som følge af, at en advokat havde begået en fejl i forbindelse med anlæg af retssag for de indkærede. Retssagen angik, om de indkærede var berettiget til yderligere værditabskompensation ud over det, som var fastsat af taksationsmyndigheden som følge af vindmøller, som var opstillet tæt på deres ejendomme. For at de indkærede kunne godtgøre at have lidt et tab som følge af advokatfejlen, skulle de godtgøre, at de kunne have fået medhold i retssagen mod vindmølleselskabet.

Højesteret fandt, at der ikke ved den isolerede bevisoptagelse vedrørende de indkæredes ejendomme fremkom oplysninger, der gav støtte for, at der var et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte taksationsmyndighedernes vurderinger, og at de indkærede dermed havde grundlag for et krav mod advokatfirmaet.

Højesteret fandt herefter, at advokatfirmaet må anses for at have fået medhold ved bevisoptagelsen, og pålagde de indkærede at betale sagens omkostninger.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-46046/2020