Gå til sidens indhold

Højesteret

02 sep 2021

Højesteret

Om salær for rejsetid samt kørselsgodtgørelse til beneficeret advokat

Beneficeret advokat uden rejseforbehold blev tillagt salær for rejsetid samt kørselsgodtgørelse for distance svarende til kørsel fra sit kontor

Sag 113/2020

Kendelse afsagt den 31. august 2021

Advokat A påkærer Vestre Landsrets salærfastsættelse mv. i to straffesager.

Advokat A har kontor i Skjern og var oprindeligt antaget som beneficeret advokat ved Retten i Skjern med rejseforbehold. Efter retskredsreformen pr. 1. januar 2007 ansås advokat A for antaget ved Retten i Herning. Da dette førte til en væsentlig udvidelse af det geografiske område, for hvilket han var beskikket, frafaldt Justitsministeriet ved afgørelse af 19. december 2007 rejseforbeholdet.

Den 3. juni og 26. juni 2020 mødte A i Retten i Herning som beskikket forsvarer i to forskellige straffesager. Han kørte de pågældende dage til retten fra sin bopæl i Risskov ved Aarhus og ikke fra sit kontor i Skjern. Distancen fra Risskov til Retten i Herning oversteg distancen fra Skjern til Retten i Herning. Advokaten påstod sig tillagt salær for rejsetid samt kørselsgodtgørelse svarende til distancen fra hans kontor i Skjern til Retten i Herning.

Højesteret fandt, at ophævelsen af rejseforbeholdet i 2007 indebar, at advokat A ved retsmøder i Retten i Herning har ret til godtgørelse for rejseudgifter efter retsplejelovens § 741, stk. 1, 1. pkt., for den faktiske kørsel til og fra retsmøderne, idet det dog måtte anses som forudsat, at der maksimalt kunne ydes godtgørelse for rejsetid og kilometergodtgørelse svarende til kørsel mellem kontoret i Skjern og Retten i Herning. Da det ikke var bestridt, at advokat A i forbindelse med retsmøderne den 3. juni og 26. juni 2020 rejste en distance, der oversteg distancen mellem hans kontor i Skjern og Retten i Herning, fandt Højesteret, at han skulle tilkendes salær for køretiden samt kørselsgodtgørelse, dog maksimeret til kørsel mellem kontoret og retten.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 113/2020 (pdf)