Gå til sidens indhold

Højesteret

19 aug 2021

Højesteret

Psykisk skade ikke omfattet af forsikringsselskabs erstatningspligt

Ansvarsforsikringsselskabs erstatningspligt ved færdselsuheld omfattede ikke en psykisk lidelse hos E, der havde overværet uheldet

Sag BS-38951/2020-HJR
Dom afsagt den 19. august 2021

Fagligt Fælles Forbund
som mandatar for E
mod
Gefion Insurance A/S under konkurs

E, der var buschauffør, satte den 16. april 2018 en 10-årig dreng af skolebussen over for drengens hjem. Drengen gik ud foran bussen for at komme over vejen og blev påkørt af en varebil. Kort efter blev han erklæret død. E så fra bussens førersæde ulykken ske og var bl.a. med til at yde drengen førstehjælp. Han pådrog sig som følge heraf en psykisk lidelse i form af posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Varebilen var ansvarsforsikret i Gefion Insurance A/S.

Højesteret udtalte, at E måtte anses for indirekte skadelidt, og at færdselslovens regler om erstatning og forsikring ikke indeholder særlige bestemmelser om erstatningspligtens omfang i sådanne tilfælde. Det måtte derfor afgøres efter almindelige erstatningsretlige regler, om E’s lidelse var omfattet af forsikringsselskabets erstatningspligt.

E var ved ulykken ikke i fare for at blive påført fysisk skade, og han var ikke nærtstående i forhold til den 10-årige dreng. Uanset hændelsesforløbet og dets konsekvenser for E fandt Højesteret, at der heller ikke i øvrigt forelå omstændigheder, som kunne begrunde en fravigelse af udgangspunktet i dansk ret om, at der ikke tilkommer andre end den direkte skadelidte erstatning.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-38951/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-38951/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-38951/2020-HJR (pdf)