Gå til sidens indhold

Højesteret

28 sep 2021

Højesteret

Forbud mod offentliggørelse af optagelser

Forbud mod offentliggørelse af optagelser af en dement person foretaget med skjult kamera

Sag BS-35975/2020-HJR
Kendelse afsagt den 28. september 2021

Anne Engdal Stig Christensen
mod
Aarhus Kommune

TV 2 havde foretaget optagelser med skjult kamera af en ældre, dement kvinde i hendes bolig i ca. 16 døgn. Optagelserne var foretaget efter aftale med kvindens pårørende, og dele af optagelserne skulle efterfølgende indgå i en tv-udsendelse. Optagelserne viste bl.a. kvinden i meget intime situationer i hendes bolig, og hendes identitet var ikke skjult.

Højesteret fandt, at de optagelser, som indgik i tv-udsendelsen, omhandlede spørgsmål af særdeles væsentlig samfundsmæssig interesse. Imidlertid var optagelserne af en sådan karakter, at videregivelsen af dem udgjorde grove krænkelser af kvindens ret til privatliv.

De pårørendes accept af videregivelsen kunne ikke føre til, at hensynet til at afdække de kritisable forhold på den demente kvindes plejehjem berettigede de grove krænkelser af hendes ret til privatliv. Derudover fandt Højesteret, at det måtte anses for at have været muligt at belyse de kritisable forhold, uden at bringe optagelser af kvinden, hvor hendes identitet ikke var skjult.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens forbud.

Læs hele kendelsen i sag BS-35975/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-35975/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-35975/2020-HJR (pdf)